Medolinina Vikipedija

Dobrodošli na Medolininu Vikipediju

Na Medolininoj Vikipediji možete naći dosta interesantnih i korisnih informacija o medu, ostalim pčelinjim proizvodima i ostalim temama vezanim za pčele.

Cilj ove stranice je informativnog i edukativnog karaktera. Nadamo se da ćete na ovim stranicama naći dosta korisnih informacija. Pisaćemo tekstove o pčelama, pčelarstvu, vrstama meda i ostalim pčelinjim proizvodima, o apiterapiji i drugim temama o pčelama i njihovim proizvodima. Za pisanje tekstova ćemo koristiti stručnu literaturu, koju ćemo navesti u referencama, na kraju svakog teksta.

Apiterapija

Recepti na bazi medu i pčelinjim proizvodima koji pomažu kod lečenja raznih problema baziranih na informacijama iz stručne literature iz Apiterapije.

Apiterapija (od latinske reči apis = pčela) predstavlja lečenje pčelinjim proizvodima. Apiterapija je nastala na vekovnom iskustvu različitih naroda sa svih meridijana, danas je naučna disciplina komplementarna tradicionalnoj medicini. Ona u sebi objedinjuje preventivne i terapijske metode zasnovane na korišćenju pčelinjih proizvoda u svrhu očuvanja i unapređenja čovekovog zdravlja.

Posebna vrednost i značaj apiterapije je u tome što je ona prirodan način lečenja, bez ikakvih štetnih posledica i zanemarljivog broja kontraindikacija. Na stranici o apiterapiji možete naći načine korišćenja meda, ostalih pčelinjih proizvoda, kao i preparata koji nastaju mešanjem pčelinjih proizvoda. Naći ćete recepte kombinovanja meda, ostalih pčelinjih i lekovitog bilja, kao i načine upotrebe tih recepata...Opširnije...

Pčelinji proizvodi

Zahvaljujući biološkim odlikama, pčele su jedina živa bića koja daju tri proizvoda iz vlastitog tela (mleč, vosak i otrov), a tri sakupljaju iz prirode (nektar, polenov prah i propolis)... Opširnije...

Vrste meda

Nektarski med. Dobija se od nektara cvetnih biljaka. Leteći sa cveta na cvet, pčele usisavaju svojim jezicima sa dna cvetnih krunica male količine nektara. U stomaku pčele nektar se meša sa fermentima, a nakon toga se nosi u voštane ćelije saća.

Medljični med. Kada u okviru pčelinjaka nema izvora nektara, pčele sakupljaju medljiku sa lišća biljaka i prerađuju je u medljični med. Medljaika se luči po površini nekih biljnih vrsta (bukve, bora, vrbe, kleke i dr) od strane insekata (pipa) koji se hrane sokovima lišća. Insekti zabijaju svoje jezike u zeleni list, sok ulazi u njihov probavni kanal i meša se s fermenitima... Opširnije...

Pčelarstvo

Unutrašnja i spoljašnja aktivnost pčela je vezana za nekoliko etapa, i to: razvitak za glavnu pašu, razmnožavanje (rojenje), stvaranje zaliha hrane i priprema za zimovanje. Sve te aktivnosti programirane su biološkim instinktima pčela, a uslovljene su geografskim položajem njihovog staništa, klimatskim i hidrološkim uslovima, kao i tempom i karakterom razvitka i godišnjeg ciklusa pojava u živoj prirodi. To se odnosi i na fenologiju-cvetanje medonosnog bilja, kao izvora hrane za njihovo održavanje u prirodi, odnosno rad i razvoj.

Zato u pčelarstvu čovek teži da spozna biološke osobine pčela i njene navike da bi, koristeći se svojim znanjem i svesnim aktivnostima, pomogao njihovo održavanje i sinhronizovanom kombinacijom metoda... Opširnije...

Pčele i pčelinja zajednica

Pčele su socijalna bića, prilagođena životu u zajednicama sa po više desetina hiljada jedinki, među kojima vladaju složeni biološki uzajamni odnosi i međusobna povezanost.

Svaki član pčelinjeg društva ima biološki programiranu ulogu od čijeg izvršavanja zavisi njegov razvoj i opstanak i razvoj i opstanak pčelinjeg društva u celini, a njihov život praćen je velikom dinamikom i promenama u zavisnosti od životnih uslova. Izvan pčelinjeg društva, takođe, kako matica i radilice tako ni trutovi ne mogu na duže vreme voditi samostalan život... Opširnije...